Columns

Columnist:

Raadspraat

Een ontmoeting, MAG dat?

De afgelopen maanden is er met veel sportverenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties gesproken over de MAG (Maatschappelijke Agenda). De MAG is de nieuwe naam voor het subsidiebeleid. In de MAG komt het cultuur-, sport- en welzijnsbeleid van de gemeente samen.

Columnist:

Raadspraat

Zonder T@B… geen voetbal… geen kampioenen

Wat een avond vorige week donderdag, velen zaten voor de buis om Nederlands voetbal te zien en de Raad moest namens u besluiten nemen. T@B wethouder Baggerman stelde met een prima voorstel voor hoe vluchtelingen naar werk, naar school en in de samenleving te helpen, aldus werd besloten.

Columnist:

Raadspraat

Geheim, geheim, geheim

Weet u het nog? Vijf maanden geleden vroegen wij u om te helpen in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Waar moet de beste man of vrouw aan voldoen? Zowel online als op de markt gaf u punten mee aan de vertrouwenscommissie: de zes fractievoorzitters in de raad.

Columnist:

Raadspraat

Rekening houden met…

In onze tegenwoordige maatschappij gaat veel over wat zijn mijn ambities of hoe haal ik hier of daar het meeste voordeel uit. Hoe kan ik mijn leven zo prettig mogelijk vormgeven. Alles lijkt alleen om jezelf te draaien en je moet zo min mogelijk gehinderd worden door anderen.

Columnist:

Raadspraat

Rekening rijden

Er wordt weer over gepraat. Argumenten voor. Minder files en eerlijker dan de wegenbelasting. Maar het is een ingewikkeld, duur en fraudegevoelig systeem. Het zal ook tot een sterke toename van sluipverkeer op de lokale wegen en in de polder leiden.

Pagina's