• Evaluatie na afloop met chocomel en respect.

    Jan Wieman
  • Blauwe zwaailichten om ruimte te vragen

    Jan Wieman
  • Centimeterwerk en veel oponthoud door geparkeerde auto's of paaltjes in het wegdek

    Jan Wieman
  • Jan Wieman
  • Jan Wieman

Hulpverleners willen beter kunnen passeren

H'VELD-G'DAM Met een gezamenlijke preventieve actie van de brandweer Hardinxveld-Giessendam, de politie Lek en Merwede en Buurttoezicht wilden de hulpverleners de inwoners van de gemeente duidelijk maken wat het effect is van hun parkeergedrag op de snelle toestroom van hulpdiensten. Burgemeester Dirk Heijkoop reed mee en zag dat het wel wat beter kan.

door Jan Wieman

Na een korte briefing met een kop koffie in het gemeentehuis startte woensdag 15 januari om 19.30 uur de gezamenlijke actieavond 'Geef hulpverleningsvoertuigen de ruimte'. Want, het zal je maar gebeuren dat je 112 hebt gebeld omdat er brand is uitgebroken in je woning of dat de ambulance nodig is maar de hulpverleners kunnen niet bij je huis komen omdat ergens in de straat een auto dubbel geparkeerd staat die de doorgang belemmert. Een smalle straat, met rechts geparkeerde auto's, links een tuin, achter de hulpverleners inmiddels een paar auto's. Er zit dan niets anders op als de sirene te laten loeien en maar wachten tot de auto wordt weggehaald. Er kan nog net een "sorry" af bij verkeersovertreder. Verloren tijd, tijd die veel beter besteed had kunnen worden. Mensen realiseren zich dat dikwijls niet totdat het lot hén treft.

DOEL ACTIE In overleg met hulpdiensten werden tijdens de actieavond in diverse wijken straten bezocht die bekend staan als 'kwetsbare straat', bijvoorbeeld smalle straten. Het doel van de actie was om inwoners van Hardinxveld-Giessendam bewust te maken van het effect van hun parkeergedrag op de snelle toestroom van hulpdiensten. Voertuigen die fout geparkeerd of op kwetsbare plaatsen staan kregen een 'gele kaart'. Op deze gele kaart wordt de eigenaar gevraagd om in de toekomst het voertuig anders, vaak ook beter, te parkeren, zodat de hulpdiensten beter kunnen passeren.

EEN TOCHT MET HINDERNISSEN Twee politieauto's en twee brandweerauto's gaan vanuit het gemeentehuis onderweg. Een contingent gaat richting Boven-Hardinxveld, het andere pakt de westelijke kant van het dorp. Elk team bestaat uit een politieagent, drie brandweerlieden, drie leden van buurttoezicht, een of twee ambtenaren van het team veiligheid van de gemeente en een journalist. Burgemeester Heijkoop is ook ruim 1½ uur onderweg om mee te maken wat er allemaal mis kan gaan.

Wijkagent Antoinet de Bruijn rijdt in de politieauto voorop, zij wijst al direct op de regelmatig verkeerd geparkeerde auto's achter de Peulenlaan maar het gaat nog goed, de brandweer kan overal doorheen zonder moeilijkheden. Ze rijden over de Schapedrift, een tamelijke nieuwbouw wijk vol auto's. Op de hoek van de Tureluur gaat het mis, de bijna 3½ meter brede brandweerwagen wordt geblokkeerd door een auto die te dicht op een hoek staat, aan de andere kant staat een gevel. Zes keer moet de chauffeur steken voordat hij de bocht kan nemen, intussen komen mensen kijken wat er gebeurt. Buurtwachten en politie kijken bewonderend toe, als er echt brand was geweest op de Tureluur zou het niet zo fijn zijn afgelopen. De eigenaar van de auto krijgt een gele kaart waarop staat dat hij verzocht wordt in de toekomst op verantwoorde wijze te parkeren zodat de hulpverlening niet in gevaar komt. Dergelijke kaarten worden die avond trouwens nog tientallen keren onder ruitenwissers geschoven.

KNELPUNTEN Antoinet weet feilloos haar weg te vinden, zij heeft zelf de route uitgezet maar ook de chauffeur van de brandweerwagen weet waar de knelpunten zijn, zo nu en dan geeft hij een seintje dat hij graag nog een straat mee wil nemen waar zich problemen kunnen voordoen. Het is vaak krap maar het lukt allemaal, bovendien rijden ze deze avond niet op volle snelheid.

Inge van Zwet van het team veiligheid noteert allerlei situaties die gevaar op (kunnen) leveren of voor verbetering vatbaar zijn. Zij loopt over van enthousiasme van deze actie, hier kan zij samen met haar collega's weer veel mee doen. De veiligheid in het dorp kan door deze actie volgens haar flink opgehoogd worden.

In de Boorstraat staan twee auto's zo dicht bij elkaar dat het voor de brandweerwagen bijna onmogelijk is zich er tussendoor te manoeuvreren, zeker niet bij enige snelheid. Deuren worden geopend, mensen komen naar buiten, de brandweer en de politie in de straat, wat zou er toch aan de hand zijn? ,,Ja, jullie staan hier niet zo fijn geparkeerd, zo kan er geen brandweerauto door als er brand is."

Dan komen de verontschuldigingen: er zijn te weinig parkeerplaatsen, te ver weg moeten parkeren, grote auto's die teveel plaats innemen, liever voor de deur willen staan. Niemand krijgt een bon, er wordt alleen begrip gevraagd want de veiligheid is belangrijk. ,,Wat zou er gebeuren als er echt iets aan de hand zou zijn in uw straat en bij een van uw buurtgenoten zou er schoorsteenbrand zijn?" Intussen wordt door Inge genoteerd of er gekeken kan worden naar de eventuele herinrichting van de straat.

Achter het station, een oude wijk, er worden veel problemen verwacht, dat valt erg mee, alleen in de Emmastraat lopen ze vast. Hier gaan zelfs zwaailichten even aan want de eigenaren van twee auto's moeten even in de benen. Excuses en beloftes voor verbetering in de toekomst worden gegeven waarna een auto wordt verplaatst en ze weer verder kunnen.

EVALUATIE Terug op het gemeentehuis wordt er chocomelk met wat lekkers gedronken en geëvalueerd. De laatsten die binnenkomen zijn burgemeester Heijkoop en zijn compagnons, ze keken nog even achter het gemeentehuis. ,,Er waren wel 20 parkeerplaatsen op 50 meter afstand maar de auto moest toch voor de deur," zegt hij enigszins verbaasd.

Het blijkt voor iedereen een leerzame avond geweest te zijn. Ook voor de burgemeester, hij toont respect voor de chauffeurs van de brandweerauto's die het soms met maar 2-3 centimeter ruimte moesten doen. Hij geeft ook aan dat er deze actie gevolg wordt gegeven: Buurttoezicht krijgt nieuwe kaarten waarop de tekst wordt aangepast, het straatwerk zal nog verder moeten worden verbeterd.

Oude en nieuwe wijken kampen met dezelfde problemen, er is maar een beperkt aantal plaatsen om te parkeren. De bewoners bepalen zelf of dit op een veilige manier gebeurt.