• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Ach vaderlief, toe drink niet meer …

Dat zong de Zangeres Zonder Naam vroeger, wie kent dit liedje niet? Het liedje gaat verder met "ik vroeg´t al zo menige keer, want moesje lief huilt telkens weer."

Het Drechtstedenbestuur wil 3,6 miljoen op de Sociale Dienst bezuinigen, en als je dan leest waarop men bezuinigen wil dan zou je bijna jankend aan de drank gaan.

Er is de zogenaamde 1,7 miljoen besparing op participatieplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Men stelt voor om de participatieplaatsen in zijn geheel op te heffen. Er is jaren gewerkt om deze mensen uit hun isolement te halen en nu terug naar af. Schande!

Zo ook het invoeren van de eigen bijdrage dagbesteding en Individuele begeleiding, een post van 850 duizend euro. Daar worden zo'n 3.600 mensen het slachtoffer van. Dit voorstel kan leiden tot een groter beroep op de bijzondere bijstand en/of collectieve zorgverzekering. Schande!

In beide gevallen krijg je dat bedrag weer retour op je begroting en lost het niets op en de minima jaag je de ellende in, zo is er nog meer. Dit krijg je als je als bestuur niet naar elkaar luistert, als de sociale verschillen te groot zijn en lokaal andere oplossingen nodig zijn.

Wellicht moeten we naar een Zorgagenda, sociale tegenhanger van de Groeiagenda, waarbij je lokaal doet wat lokaal kan, regionaal wat niet anders kan, waar stad en dorp vanwege hun verschillende sociale uitdagingen anders met hun zorg om kunnen gaan.

Als Drechtraadslid zal ik voor u knokken en het Drechtstedenbestuur ter verantwoording roepen om de minima geen kater te bezorgen. Dan voorkom je het oude liedje: ach vaderlief, toe drink niet meer, ik vroeg´t al zo menige keer, want moesje lief huilt telkens weer."

Robert Philippo

Fractievoorzitter Fractie PHILIPPO

-