2017 - Kiezen in maart  

Een nieuw jaar is als een nieuwe, lege bladzijde in een schrift. Sommigen schrijven een vervolg op wat bereikt en gepresteerd is in 2016 en anderen zijn weer blij met de mogelijkheid om een nieuwe start te maken. Ik wens u Gods zegen voor het nieuwe jaar en mocht u daar onverhoopt niets mee kunnen, een gelukkig nieuwjaar. 

Dit jaar mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. 150 leden die de komende 4 jaar wetten gaan bedenken of goed- of afkeuren en de regering gaat controleren. Het grote aantal partijen dat mee wil doen is een compliment voor de democratie en tegelijkertijd een zwak punt, omdat al die versplinterde partijen het proces om een regering te vormen bijzonder ingewikkeld maken. 

Wat heeft u, als inwoner, wij als gemeente, college van B&W en raadsleden met Den Haag te maken? Is het een ver-van-mijn-bed-show, of maakt uw stem echt uit? Uw stem; één van de bijna 13 miljoen stemgerechtigden. Ik ben ervan overtuigd dat Iedere stem telt. Den Haag bepaalt heel veel van wat er in een stad of dorp mag, moet en gebeurt. Ook onze aanstaande toetreding tot de Drechtsteden  in 2018 zorgt ervoor we met 6 andere gemeenten samen voor een heel aantal zaken gaan beslissen hoe ze geregeld gaan worden. Niet alles wordt lokaal beslist. 

Mede om die reden zijn wij, als raadsleden van de ChristenUnie, blij met de contacten met onze fractie in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de samenwerking met de ChristenUnie-collega's in de andere Drechtsteden. Een landelijk en regionaal netwerk om elkaar te ondersteunen en inspireren. We willen graag gebruik maken van jarenlange ervaringen en bewezen resultaten om ook in Hardinxveld-Giessendam in 2017 het verschil te maken.

Kiezen kan ongelooflijk ingewikkeld zijn, maar is ook een bevochten recht. Maak er gebruik van! 

Peter aan de Wiel

Gemeenteraadslid ChristenUnie