• Gemeente Hardinxveld

Aan de slag voor een goed leven in ons dorp

SAMENWERKEN, nog even en wij gaan samenwerken met de Drechtsteden, 1 januari a.s. is het zover. Wij zijn al anderhalf jaar bezig om alles te regelen zodat wij dan kunnen starten en het belooft een mooie samenwerking te worden. Goed leven in de Drechtsteden is goed leven in ons dorp dankzij de Drechtsteden Groeiagenda 2030!

WONEN, goed wonen in duurzaamheid … goed wonen met een evenwichtige verdeling en benutting van unieke gebiedskwaliteiten met een compleet voorzieningenaanbod is belangrijk voor ons. Kijk bijvoorbeeld naar ons nieuwe plan de IJzergieterij, een prachtige locatie aan de rivier.

BEREIKBAARHEID, goede bereikbaarheid in kwaliteit … meerdere wegen leiden naar ons dorp via weg, spoor en water. Geïnvesteerd wordt in betere verbindingen, betere doorstroming A15, aanpak OV zoals de MerwedeLingeLijn en een halte van de waterbus. Zo kunnen wij plezierig en op tijd reizen.

WERKEN, goed en innovatief werken, kansen geven aan talent … dat hebben wij in ons dorp nodig. Investeren in opleidingen voor onze jeugd, zorgen voor goede stageplekken, naast maritieme banen ook inzet op logistiek, recreatie, detailhandel en zorg. Met banen voor alle opleidingsniveaus, dus voor iedereen.

GOED LEVEN IN ONS DORP, dankzij de miljoenen investeringen in de Drechtsteden in wonen, bereikbaarheid en werken. Investeringen in regionale en lokale projecten dus ook in ons dorp, door overheid en partners.

NU AAN DE SLAG, deze agenda is voor u en de T@B een enorme beloning voor de keuze die wij enkele jaren geleden hebben gemaakt. Wij zijn blij want het levert ons veel op, vele malen meer dan de toetreding en de uittreding ons heeft gekost. De politiek moet nu vooruit kijken, samen verbinden en aan de slag, voor U!

Robert Philippo, Raadslid T@B