• Katy van Houwelingen

Bedankt

2016 ligt bijna achter ons en een nieuw jaar ligt aan onze voeten. 

In Hardinxveld-Giessendam zal 2016 het jaar van de nieuwe burgemeester worden genoemd. Wat is gestart met uw inbreng op de markt in Boven en Beneden "waar moet een burgemeester aan voldoen?" is geëindigd met de benoeming van Dirk Heijkoop. Met deze vaste burgemeester en verbinder uit de Alblasserwaard, voldoen we wat mij betreft aan uw wensen.

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft het afgelopen jaar natuurlijk veel meer voor u gedaan, maar daar is in deze column voldoende over geschreven. Toch staat mij naast het enerverende proces rondom het aantrekken van de burgemeester nog een onderwerp heel helder voor de geest. Bij de voorbereiding en besluitvorming rondom de MAG liet u zich als burger, vereniging, instelling, etc ook zien en horen. Als gemeenteraad hechten we hier grote waarde aan.

2017 wordt voor de T@B een opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Zoals u van de T@B gewend bent, zult u ons ook in 2017 op verschillende locaties in ons prachtige Hardinxveld-Giessendam tegenkomen. En dus niet alleen bij momenten van landelijke verkiezingen. Waar we u ook treffen, u mag met ons meedenken of meedoen, want de T@B is de lokale partij van Hardinxveld-Giessendam. We zijn er door en voor de bewoners van ons prachtige dorp.

Ik wil u dan ook bedanken voor uw inbreng bij de verschillende onderwerpen die we als als gemeenteraad in 2016 hebben behandeld. Wat ons betreft zien we u in 2017 graag weer.

Een fijn en gezond 2017.