• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Besluit

Een van de plannen die worden voorbereid is de renovatie van het Peulenpark. Nu, zoveel bomen zoveel zinnen dus uiterst belangrijk om dat zorgvuldig voor te bereiden. Onlangs werden we uitgenodigd door een afvaardiging van de bewoners aan het Peulenpark. Zij wilden graag hun visie met ons delen over de plannen voor herinrichting van het park. Nu moet ik eerlijk zeggen dat het als pragmatisch mens een genoegen is om rond geleid te worden door een aantal mensen met een bovengemiddeld medisch denkniveau. Regelmatig komen er dan medische vaktermen langs als ziektebeeld, beleving en levensverwachting van bomen. Ook leerzaam om zo met hen naar de andere kant van de boom te kijken. Maar u weet het: waar gehakt wordt, vallen spaanders en zonder snoei geen bloei. Nu, een schone taak om daar het juiste evenwicht in te vinden. Maar ongetwijfeld komt er iets uit waar niet iedereen zijn zin krijgt, maar waar wel iedereen zich in kan vinden.

In de laatste column van dit jaar wil ik op het woord levensverwachting dieper ingaan. Ook als mensen hebben we onze verwachtingen in dit leven, maar dikwijls komen onze verwachtingen niet uit of loopt het anders als we dachten. Ook nu leven we in een tijd van verwachting: de Adventstijd. We mogen herdenken hoe Gods Zoon op aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als we onze dagelijkse bezigheden in dat Licht mogen zien is het, hoe belangrijk ook, maar bijzaak. Er wordt veel over duurzaam gesproken maar als we Hem (Gods Zoon) leren kennen, wordt het leven pas echt Duurzaam. Dan wordt het aardse leven, hoe belangrijk en verantwoordelijk ook, slechts een voorbereiding voor een Eeuwig Leven. Verwachten u en ik Hem als de enige Toekomst?

Jasper de Jong, raadslid SGP