• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Bestemmingsplannen

Raadspraat

Bestemmingsplannen

Door Hardinxveld-Giessendam wordt een aantal bestemmingsplannen uitgewerkt, waarvan enkele vrij grote. Middenwetering lijkt het eenvoudigst, terwijl daarbij Nieuweweg-noord wordt ontlast, waarbij de ijsclub een mooie buffer is.

In 't Oog is een bedrijventerrein en woningbouw in ontwikkeling, waarbij de ontsluiting van het gebied, indien de woningbouw nog verder gaat, via de spoorovergang een probleem wordt. Dan zou eigenlijk voor een nieuwe verbinding (tunnel) moeten worden gekozen. De gemeente zal dan met een vijftal partijen om de tafel moeten om de bekostiging rond te krijgen. Dan de Rokerij, waar de plannen een grote impact op de dorpskern Boven-Hardinxveld hebben. Bewoners hebben bruikbare alternatieven ingebracht, maar daar lijken College en ontwikkelaar geen oren naar te hebben, terwijl het officieel gepresenteerde plan qua bouwhoogte in strijd is met de eerdere gemeentelijke structuurvisie, waarin nadrukkelijk staat dat hoogbouw in strijd is met het dorpsgezicht. Deels ontsluiten via De Buurt, waar bewoners grote moeite mee hebben, wil het College niet loslaten. Het te verwachten sluipverkeer vanuit de achterliggende wijk, zou volgens de projectleider wel meevallen.

Tenslotte de IJzergieterij, een op zich mooi plan. Echter wel met hoogbouw en ingepast in de omgeving, verliest het plan veel glans. Veel bewoners langs de dijk vrezen voor de gevolgen voor hun woning en leefgenot. Een zwaar punt is de ontsluiting. Een nieuwe wijk ontsluiten via een 30 km/u-zone (Rivierdijk en Peulenstraat-Zuid) vraagt om problemen, ook verderop voor de Nieuweweg. Zeker als er ook nog een jachthaven en mogelijk een aansluiting op de Waterbus zou komen. Voor gebruikers van de trailerhelling is een verkeersregeling getroffen, ofwel er wordt onderkend dat er al een verkeersprobleem is. Dat zal met 140 woningen er bij alleen maar erger worden. Hopelijk wordt er nog gewerkt aan een echt goede ontsluiting, al zullen daar evenals bij 't Oog meerdere partijen voor nodig zijn. Maar de gemeente behoort er voor alle burgers te zijn, ook voor degenen, die aan een bestemmingsplan grenzen en er de nadelen van ondervinden.

Max van den Bout, PvdA