• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Column Raadspraat Peter aan de Wiel

Raadspraat

Mij een zorg?

Donderdag bespreken we in de gemeenteraad een tekort van 4,7 miljoen euro bij de jeugdzorg. Dat tekort moet door een aantal gemeenten worden opgehoest. Voor Hardinxveld-Giessendam betekent dit een extra betaling van bijna 324.000 euro.

Volgens meerjarig onderzoek behoren Nederlandse jongeren tot de gelukkisten in Europa. Toch doet 11% van de jongeren onder de 18 jaar in onze regio een beroep op jeugdhulp. Dit hoge aantal komt deels doordat meer kinderen worden 'gevonden' die hulp nodig hebben. Problemen worden eerder gesignaleerd en er wordt sneller hulp geboden.

Een deel van de problemen bij jongeren ontstaan door doorgeslagen individualisering. Er worden hoge eisen aan kinderen en jongeren gesteld. Als een kind daar niet aan kan voldoen, leidt dat te vaak tot medicalisering. Bij de hulpverlening willen we de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken.

Wellicht gaat het om uw zoon of dochter, familielid of iemand die u kent uit de buurt. Goede zorg voor jongeren moet beschikbaar zijn én blijven. Zorg zonder wachtlijsten én met keuzevrijheid voor de hulpverlener.

Complimenten en waardering voor degene die om hulp durven vragen. Ouders, jeugdigen, betrokkenen. Ook de hulpverleners, vrijwillig of betaald. Onmisbaar voor een leefbare samenleving.

Alle jeugdige inwoners moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en volwaardig deel uit te gaan maken van de maatschappij. Dat kost geld. De ChristenUnie werkt in de gemeenteraad om te controleren wat er met dat geld gebeurt. Het gaat om heel veel geld, maar de jeugd die hulp nodig heeft laten we niet aan hun lot over, want jeugdzorg verdient onze zorg. Deze zorg uiten wij onder andere op de plek waar ik en mijn ChristenUnie collega's gekozen zijn door u; in de gemeenteraad.

Peter aan de Wiel, ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam

Fancy Fair Merwedeschool

H'VELD-G'DAM Op de Merwedeschool vindt vrijdag 21 september een fancy fair plaats. Het thema is Camping. De fancy fair gaat om 15.30 uur van start.