• Katy van Houwelingen

De kogel is door de kerk!

Vorige week dinsdag 3 november was het dan zover. De Drechtraad stemde in met het verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam om onderdeel te mogen uit maken van de Drechtsteden vanaf 1 januari 2018. Officieel heet dit samenwerkingsverband: de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).

De samenwerking heeft als doel dat er goedkoper en effectiever kan worden gewerkt.

De kogel is dus door de kerk. Wat betekent deze beslissing nu voor ons dorp? Concreet betekent dit dat onze gemeente zich bijvoorbeeld zal los maken van de samenwerking binnen de Regionale Sociale Dienst en de Avelingengroep. Dat inwoners die een beroep moeten doen op de sociale dienst voortaan niet meer Gorinchem maar naar Dordrecht gaan. Toetreding betekent ook dat een flink deel van het lokale beleid niet meer zelfstandig door het eigen gemeentebestuur zal worden bepaald maar in overleg met de andere Drechtsteden gemeenten.

Als CDA-fractie zijn we kritisch geweest in de aanloop naar de beslissing door de gemeenteraad om toe te treden tot de Drechtsteden. Eén reden was dat we ontevreden zijn over de manier waarop de burgerpeiling is uitgevoerd. Een andere reden was dat we de financiële onderbouwing van het raadsvoorstel veel te mager vonden.

Als CDA-fractie onderkennen we de voordelen van de voorgenomen samenwerking op termijn. De nieuwe overheidstaken zijn te groot voor een relatief kleine gemeente als de onze.

We blijven het proces van verdere toetreding positief kritisch volgen waarbij we er vooral op letten dat kwaliteit van de dienstverlening op sociaal terrein minimaal gelijk is aan die van de samenwerking binnen de Regionale Sociale Dienst en de Avelingengroep. Ook zullen we scherp oog houden op de besteding van uw belastinggeld.

Wim de Ruiter, raadslid CDA