• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

De Parkeerheer

"Wees een heer in 't verkeer!" Dat zong Toby Rix in 1954, 65 jaar geleden. Velen onder u zullen dit liedje en de zanger nauwelijks kennen. Het liedje eindigt met "Besef je eens te meer: Een mens wordt heus zo gauw niet heer in 't verkeer". Dat geldt ook voor deze tijd.

Dik een half jaar geleden heeft de gemeente regels opgesteld voor het parkeren van grote auto's. Alles hierover staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die te vinden is via de gemeentelijke website. Eenvoudig gezegd: "het is verboden een voertuig, met inbegrip van de lading, die een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter heeft, binnen de gemeente te parkeren, etc.".

Om bedrijven tegemoet te komen heeft de gemeente twee betaalde parkeerterreinen aan de Buitenweistraat en de Havenstraat gerealiseerd. Dat is een goede zaak, maar dan moet iedereen zich wel aan de spelregels houden, dat gebeurt niet. De één betaalt jaarlijks 780 euro voor een parkeerterrein en de ander niet, die parkeert scheef. Rij het weekend eens rond, dan zie je eens te meer dat sommige heren scheefparkeren.

De T@B heeft hierover vragen gesteld, het antwoord: de hinder in de openbare ruimte is verminderd maar zaken moeten ook verbeterd worden en er wordt nog een parkeerverordening opgesteld. Nog meer regels dus? Ja, leuk weer regels, zo worden wij een steeds grotere tandeloze papieren tijger. Dat verleidt sommige heren tot continue scheefparkeren, een niet te accepteren situatie en oneerlijk ten opzichte van anderen die ervoor betalen.

Nu blijkt dat je eens te meer ziet dat een mens heus zo gauw niet een heer in 't verkeer wordt, dan moet je handhaven. De T@B is er voor iedereen maar ook voor gelijkwaardigheid, dus parkeer als een heer.

Robert Philippo, Raadslid T@B