• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

De Pratende Raad?

Ook in het nieuwe jaar zal de vraag weer worden gesteld of praten het enige is wat er gedaan wordt in de gemeenteraad. Of gebeurt er nog meer in het gemeentehuis?

Volgens sommigen (zowel "gewone burgers" als raadsleden) wordt er alleen maar gepraat en dan ook nog teveel, volgens anderen wordt er te weinig (verstandig) gepraat.

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en dus moet er meer worden gedaan. Zoals het bepalen hoeveel de burgers middels gemeentebelastingen aan de kosten van het besturen van de gemeente mogen/moeten bijdragen.

Een andere taak is het maken van spelregels. Het is duidelijk, dat er veel zaken te zijn die niet door burgers onderling kunnen worden opgelost, omdat dan alleen het recht van de (economisch) sterkeren zou gelden. Om ook de (economisch) zwakkeren te beschermen zijn er in beschaafde samenlevingen spelregels gemaakt. Hierdoor worden de verhoudingen tussen mensen onder elkaar maar ook tussen de burgers en de overheid geregeld. Als dat goed gedaan is spreken we van een democratische rechtstaat.

Het gaat om de belangen van de samenleving als geheel. Wat maakt het prettig om hier te wonen? Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad, tenzij de burgers op eigen initiatief in gezamenlijkheid zelf dingen kunnen regelen. Of we een prettig leefklimaat ervaren wordt door veel verschillende factoren bepaald. Zoalseen gezond milieu, verkeersveiligheid en een aangename woonomgeving. Veel groen en weinig geluidshinder. Maar ook het uiterlijk van je buurt en dorp speelt mee, denk aan bestemmingsplannen, welstandsadviezen en zorg voor onze monumenten.

De gemeentelijke regeltjes zijn er dus niet om de burgers te pesten, maar het leven in ons dorp voor ieder zo prettig mogelijk te maken.

Karel May, burgerraadslid PvdA