• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

De zomer voorbij!

De vakanties zitten er voor veel van onze inwoners weer op. De scholen zijn weer begonnen en we gaan weer aan het werk. Het startsein voor deel 2 van 2019 is gegeven. De oplettende inwoner ziet ieder jaar weer spandoeken hangen met de tekst " De scholen zijn weer begonnen". Veilig Verkeer Nederland is weer ontwaakt van de zomerstop. Dat is niet voor niets. Dit is de periode waar onze kinderen weer naar school gaan. Veel kinderen gaan voor het eerst met de fiets naar school, anderen gaan voor de eerste keer naar een andere school. Gespannen naast elkaar met vriendjes en vriendinnetjes begeven zij zich op de openbare weg. Ze kletsen er lekker op los, zijn toch een beetje gespannen en zijn hierdoor een kwetsbare groep die even geen oog heeft voor de verkeersveiligheid, laat staan dat ze zich door hun onoplettendheid bewust zijn van de gevaren. De automobilist zelf moet ook weer wennen. Waarschijnlijk nog even lekker gereden zonder files op de A15 voordat de schoolvakanties weer voorbij zijn. Dan wordt ook de automobilist en de vrachtwagenchauffeur weer geconfronteerd met veel verkeersbewegingen. Uit cijfers blijkt dat na een vakantieperiode, als kinderen weer voor het eerst naar school gaan, er een grote stijging is van aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten. De Gemeente kan ook een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Zorg voor goede fietsvoorzieningen zodat fietsers en automobilisten zoveel mogelijk van elkaar 'afblijven'. Tot slot richt ik mij tot degene die de kinderen naar school brengen. Er is vaak geen tijd, zetten hele straten af door overal de auto te parkeren en vergeten daarbij even de verkeersveiligheid. Beste inwoners, mijn boodschap is let op onze kwetsbaarste deelnemers. Hun onbevangenheid is uw waakzaamheid.

Dick Fijnekam, T@B