• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Doet u ook mee?

Welk Hardinxveld-Giessendam heeft u voor ogen?

Het gezamenlijke ledental van de Nederlandse politieke partijen schommelt sinds 1994 rond de 300.000. Niet echt veel als je nagaat dat vanuit deze leden alle volksvertegenwoordigers gekozen worden in Nederland. Zo ook de leden van de gemeenteraad van ons dorp.

Een politieke partij is een groep mensen, vrijwilligers, die zich heeft verenigd op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het bestuur. Op deze manier willen zij proberen invloed uit te oefenen op het beleid. Politieke partijen spelen daarom een belangrijke rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën.

Een politieke partij is dus vooral een kiesvereniging: om aan verkiezingen deel te nemen. Hiervoor stelt een partij een kandidatenlijst op vanuit haar leden. Ook het verkiezingsprogramma wordt door de leden vastgesteld. Zo gaat dat ook bij de partijen die in onze gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Door het opstellen van partijprogramma's selecteren politieke partijen allerlei wensen en eisen die in de samenleving belangrijk zijn.

U als inwoner van Hardinxveld-Giessendam kan dus lid worden van een politieke partij en zo invloed uitoefenen op de inhoud van haar programma. Bij verkiezingen komen ze met uitgewerkte verkiezingsprogramma's waarin ze zeggen welk beleid, op grond van de uitgangspunten van de partij, er de komende periode zou moeten worden gevoerd. Het is dan aan de kiezers om hieruit een keuze te maken.

Politieke partijen hebben ook tot taak burgers te stimuleren om politiek actief te worden. Ze bieden mensen de mogelijkheid om in de politiek iets te doen of zelfs carrière te maken.

Overweegt u voor u zelf ook eens of u mee wilt doen?

Dan heb ik nog een tip voor u: het CDA is best een goeie club!

Wim de Ruiter MBA

Fractievoorzitter CDA