• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Drechtraad

Ik vermoed dat niet iedereen in ons dorp weet wat de Drechtraad precies inhoudt? Daarom leek het mij goed er eens iets over te zeggen. Wij maken sinds 1 januari 2018 officieel deel van uit van de zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Daardoor mogen wij nog een zelfstandige gemeente zijn met een eigen burgemeester. Het alternatief was geweest samengevoegd te worden met een andere gemeente, waarbij onze zelfstandigheid verloren zou zijn gegaan en daarbij waarschijnlijk een belangrijk stuk eigen identiteit. De regio Drechtsteden wordt aangestuurd door een soort overkoepelende gemeenteraad met de naam Drechtraad. In deze Drechtraad heeft één raadslid vanuit elke fractie uit de zeven gemeenten, die deel uit maken van de Drechtsteden, zitting. Het dagelijks bestuur ervan wordt het Drechtstedenbestuur genoemd. In het bestuur zitten een burgemeester en/of wethouder(s) uit iedere gemeente. Het nut van de regio is dat wij op diverse werkterreinen kunnen samenwerken en daardoor een betere service kunnen bieden aan onze inwoners. De Drechtraad buigt zich bijvoorbeeld over een goede ontsluiting van onze regio. Denk daarbij aan de A15 en de Merwede-Lingelijn. Goede zorg voor onze inwoners. Dan gaat bijvoorbeeld over de Wmo en een gezamenlijke Sociale Dienst. Voor sociaal beleid werken de lokale platforms Sociaal Domein samen in een regionaal platform, die alle onderwerpen op dit domein van advies voorzien. Binnen de Drechtraad wordt kennis gedeeld op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw en milieu en duurzaamheid. De Drechtraad stelt kaders voor regionaal beleid. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen de kosten worden gedrukt en daar hebben de inwoners voordeel van. De stukken voor de vergadering van de Drechtraad zijn openbaar. U kunt ze vinden op de site van de gemeente. Op de 1e dinsdag van de maand vergadert zij van 17.00 uur tot ca. 22.30 uur Voorlopig vinden de vergaderingen plaats in het gemeentehuis Papendrecht. Ik hoop u zo een inkijkje te hebben gegeven in het werk van de Drechtraad.

Arie van den Berg, (Drecht)raadslid SGP