• Katy van Houwelingen

Economisch herstel?

De kredietcrisis en de daaropvolgende economische crisis liggen al weer enkele jaren achter ons. De Nederlandse economie vertoont een gestage groei. In het derde kwartaal 2016 was de groei 0,7% ten opzichte van het tweede kwartaal 2016. De economische zorgen zijn verleden tijd, of toch niet?

Het herstel van de economie heeft voor veel van onze bedrijven en inwoners positieve gevolgen. De economische groei zorgt over het algemeen voor minder faillissementen en ontslagen. Een deel van onze inwoners heeft echter niet geprofiteerd van het economische herstel. Vooral de maritieme sector heeft het zwaar te verduren. Deze sector is van groot belang voor onze gemeente en de hele regio. Met ruim 850 bedrijven en bijna 8.000 werknemers is de regio Drechtsteden een belangrijk maritiem knooppunt in Nederland.

Door de lage olieprijs en de aanhoudende malaise in de olie - industrie verdwijnt veel werkgelegenheid. Investeringen blijven uit, waardoor de hele keten, van scheepswerven tot toeleveranciers, onder druk is gezet. Helaas hebben we geen invloed op de lage olieprijs. De politiek en het bedrijfsleven hebben echter wel een gezamenlijk belang bij een sterke maritieme sector in onze gemeente en onze regio.

Binnen de Drechtsteden wordt intensief samengewerkt met bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en andere overheden. Zo is er een programma Economie en Arbeidsmarktbeleid, waarmee werk wordt gemaakt van de werkgelegenheid in de maritieme sector. Voor de SGP is het inzetten op deze samenwerking erg belangrijk. Door in gezamenlijkheid te investeren in technologie, innovatie en ontwikkeling kan worden gewerkt aan een toekomstbestendige maritieme sector!