• Katy van Houwelingen

Even wachten….. Basta!

Afgelopen 28 september, heeft uw gemeenteraad een gesprek gevoerd met Commisaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit. Daarbij hebben wij op de volgende wijze de dagelijkse fileproblematiek op de A15 bij hem onder de aandacht gebracht.

Op werkdagen passeren via de A15 bijna 90.000 voertuigen ons prachtige dorp, en bijna allemaal staan ze ook even stil bij Hardinxveld-Giessendam. Letterlijk wel te verstaan.

Recente oorzaak is de groei van de economie, en daarmee de toename van verkeer. Daarnaast dateert het 2 baans-tracé uit midden jaren 60. Voor de volledigheid Nederland -telde toen 12 miljoen inwoners, tegen 17 miljoen nu-

De gevolgen laten zich raden. Onderzoek heeft aangetoond dat het fijnstofgehalte langs een file-weg 15% hoger ligt dan op snelwegen waar een normale doorstroom plaatsvindt.

Een ander nadelig verschijnsel -ten gevolge van de filedruk- is sluipverkeer. Een aantal ontsluitingswegen in ons dorp stromen op gezette tijden vol. Het wordt collectief als zeer hinderlijk ervaren en brengt een dichtslibbende A15 té dicht voor de deur.

Het college en de gemeenteraad hebben zich meerdere malen uitgesproken voor een betere doorstroom van de A15.

In juni 2013 is bij raadsbesluit prominent verwoord dat 'voor verbreding van de A15' onze gemeente de Linking-Pin kan zijn bij de inhoudelijke samenwerking tussen de regio AV en de Drechtsteden. Die rol hebben we gepakt en samen met andere gemeenten uit de regio maken we ons hard voor de verbetering van de doorstroom van de A15. Die betere doorstroom heeft positieve neveneffecten op de luchtkwaliteit en het sluipverkeer.

Wij zien in de provincie een partner -die met ons meelift- om het belang van de problematiek van het verkeer in combinatie met de luchtkwaliteit op de snelweg onder de aandacht te brengen, door te pakken en mee op te lossen.

Als gemeenteraad willen wij graag dat mensen stilstaan bij HG, maar dan in de figuurlijke zin "ik kende HG vroeger alleen maar van de file, maar het heeft de handen in elkaar geslagen en het probleem écht aangepakt"

Het partnerschap heeft de Commissaris ons toegezegd. Er zal een ambtelijke werkgroep vanuit provincie, regio en gemeente Hardinxveld-Giessendam worden samengesteld. We moeten dus nog even wachten, maar ook als het aan de provincie ligt, is het fileprobleem op de A15 dadelijk Basta!

Kor Nederveen, Fractievoorzitter T@B