• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Goede voornemens?

Goede voornemens?

Mede namens mijn fractiegenoten wens ik u een in alle opzichten prachtig 2020!

En wellicht heeft u voor dit nieuwe jaar nog goede voornemens? Voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt het een druk jaar. Een jaar waar ingrijpende zaken op de agenda staan; denk hierbij aan de nieuwbouwplannen De IJzergieterij, De Rokerij en 't Oog. Alle drie de plannen kennen uitdagingen op het gebied van verkeersafwikkeling wat het er niet eenvoudiger op maakt. Bij de plannen voor 't Oog komt als extra uitdaging de spoorwegovergang bij het station.

En laten we het buitenzwembad niet vergeten! Dit staat hoog op de agenda; worden de ideeën van de initiatiefnemers daadwerkelijk omgezet in concrete plannen? Het zou geweldig zijn wanneer we als gemeente weer over een buitenzwembad kunnen beschikken!

Ook zal er veel gesproken gaan worden over de verkoop van de Eneco aandelen. De opbrengst voor onze gemeente bedraagt een slordige € 18,5 miljoen. De eerste € 10 miljoen is al bestemd, dus gaan we discussiëren over het resterende bedrag; gaan we de gemeentelijke schuld verder afbouwen?

In 2020 zal het onderwerp "Duurzaamheid" ook veelvuldig op de agenda staan. Dus het besparen van energie, het opwekken van duurzame energie en het uitfaseren van aardgas zijn drie begrippen waarover gesproken wordt en wat vermoedelijk veel geld gaat kosten.

Samenvattend kan ik stellen dat er dit jaar weer veel boeiende onderwerpen op de raadsagenda komen te staan. Onderwerpen die u als inwoner soms meer raken dan de andere keer en waar u soms de politiek over wilt spreken. De T@B heeft het voornemen om in 2020 nog meer de inwoners op te zoeken. Aanstaande zaterdag staan wij weer op de markt in Beneden-Hardinxveld en gaan wij graag het gesprek met u aan over uw goede voornemens.

Henk van Tilborg

Raadslid T@B