• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

HaGi First

Trump roept America First en hier kunt u weer op carrière politici stemmen die u veel beloven maar weinig geven, Ikke First. Zij weten waar Den Haag maar niet waar Hardinxveld ligt. Er zijn ook politici die wel naar u luisteren, zoals van de T@B die in januari ook weer voor u klaar stonden. Regionale onderwerpen zoals massa ontslagen en de aanpassing van de A15 raken u en ons omdat het om uw werk, uw bereikbaarheid en uw gezondheid gaat. Wij zijn trots op de samenwerking in de Drechtsteden want wij oefenen voor u veel invloed op de regio uit via de Samenwerkende Lokale Partijen (SLP), de grootste fractie in de Drechtraad. Via de SLP hebben wij over de massa ontslagen vragen gesteld omdat er een bijzondere Europese subsidie (EGF) is die werknemers helpt bij het vinden van een baan, met scholing of een eigen bedrijf opzetten. Iedereen die een massa ontslag constateert kan dit bij het agentschap SZW aanvragen, dus vragen wij aan het Drechtstedenbestuur dit te doen. De A15 loopt door onze bebouwde kom, de filezwaarte is bij ons sinds 2013 ruim 2,3 x groter geworden, wij staan nu nummer 16 in de file top 50, meer dan elders in de regio. Tussen Papendrecht en Sliedrecht wil men de A15 verbreden en in het oosten aansluiten op de A12 naar Duitsland. Dus meer (sluip) verkeer en nog grotere files bij ons op de A15 en op de Peulenlaan, Nieuweweg en Rivierdijk omdat de A15 bij ons niet verbreed kan worden, weg bereikbaarheid! Luchtverontreiniging neemt dan problematisch toe, wat je kan meten met e-noses zoals nu in Sliedrecht gaat gebeuren. De T@B neemt ook regionaal actie voor uw werk en uw gezondheid want de T@B is niet links, niet rechts maar is er voor iedereen in Hardinxveld dus laten wij ons niet vanuit Den Haag ringeloren. Hagi First!

Robert Philippo, Raadslid T@B