• Katy van Houwelingen

Het kind

"Aan de buitenkant zie je toch niets."; " Het is een modeterm!"; "Ach joh, elk kind heeft wel eens wat."

Bovenstaande uitspraken komen waarschijnlijk bekend voor bij ouders wiens kind bijv. autisme, adhd of een hechtingsstoornis heeft. Was het voor deze ouders maar zo makkelijk! Nee, het leven van de ouders van deze kinderen staat altijd in het teken van zorgen. Veel gezinnen voelen zich hierin misschien alleen.

Laten we daarom omzien naar de gezinnen waarin dit voorkomt!

In ons dorp is inmiddels een behoorlijk aantal samengestelde gezinnen. Eén van de vele gezinsvormen is een pleeggezin. Soms voor korte duur, soms van langere duur. Ook dit is een vorm van zorgverlening die nodig is voor kinderen die in de knel zijn geraakt. Hoe kunnen wij als gemeente om deze gezinnen heen staan? Het begint met de bewustwording dat ze er zijn door contacten te leggen en met elkaar in gesprek te gaan over wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we elkaar verder kunnen helpen. Op die manier voorkomen we onduidelijkheden en misverstanden. Dit is in het voordeel van de zorg én vooral van het kind. Ieder kind is immers bijzonder. Het is goed als wij als gemeente ons steentje daaraan bijdragen.

Het CDA is een groot voorstander van de week van de pleegzorg. Een initiatief dat onderstreept dat veel zorg nodig is en wordt verleend aan kwetsbare kinderen. Om hen de kans te geven even op adem te komen of zelfs een nieuw "thuis" te vinden.

Laten we daarom omzien naar de gezinnen waarin dit voorkomt!

Kerst staat voor samen, naar elkaar omzien. Het is nu de eerste week van Advent. De tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Laten we ons inspireren door de verwachting die we hebben van de betekenisvolle komst van HET KIND. Hij kwam naar onze wereld om in volkomenheid naar ons om te zien!

.