• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Kinderpardon?

Raadspraat

Kinderpardon?

Landelijk heeft het CDA een draai gemaakt over het kinderpardon. Eerst lange tijd tegen en nu is de Tweede Kamerfractie om.

Welk standpunt heeft de plaatselijke CDA-fractie over deze kwestie? Graag geef ik u een inkijkje in de keuken van de CDA-fractie in ons dorp.

In de afgelopen periode is er binnen de fractie regelmatig en intensief over het kinderpardon gesproken. Op vrijdag 18 januari ben ik samen met mijn fractiegenoot Timon van Zessen tot de conclusie gekomen dat wij voorstander zijn van het kinderpardon. Een standpunt dus dat op dat moment afwijkt van de landelijke CDA-lijn. Wat schetste mijn verbazing toen ik op zaterdagmorgen 19 januari de krant opensloeg? De landelijke CDA-fractie lijkt een ander standpunt in te gaan nemen over het kinderpardon.

Hoe is de plaatselijke CDA-fractie tot de conclusie gekomen voorstander te zijn van het kinderpardon?

We realiseren ons dat we regels die in dit land op een democratische manier tot stand zijn gekomen moeten respecteren. Regels zijn regels. Dus in juridische zin is er veel voor te zeggen dat er geen ruimte is voor een kinderpardon. Verder is het de vraag of de plaatselijke politiek wel over het kinderpardon gaat. Ik denk van niet.

Gezien het grote maatschappelijke belang van de discussie over het kinderpardon wil de plaatselijke CDA-fractie toch kleur bekennen. Uiteindelijk is voor het CDA Hardinxveld-Giessendam de belangrijkste reden om voorstander te zijn van het kinderpardon één van de uitgangspunten waar wij onze politiek op baseren, namelijk: Gerechtigheid. De overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daar horen ook de kinderen bij die hier geboren en geworteld zijn met een andere achtergrond.

Kinderpardon? Ja, als de overheid de procedures niet op orde heeft!

Wim de Ruiter, Raadslid CDA