• Katy van Houwelingen

MAG het iets minder?

In deze column wil ik het hebben over de MAG, u weet wel, de Maatschappelijke Agenda, en het Sportbeleid dat in de Raad van 20 september jl. is vastgesteld. De MAG, de agenda die in Hardinxveld-Giessendam het vorige subsidiebeleid vervangt. Verenigingen kunnen waarderingsubsidies verdienen als zij samenwerken met andere verenigingen. Maar wat als je deze mogelijkheid voor samenwerking niet hebt?

Het CDA hoort inmiddels veel geluiden van (sport)verenigingen dat ze de moeite niet meer nemen om subsidieaanvragen te doen. Dit vanwege de beperkte mogelijkheden die ze hebben om gezamenlijk activiteiten op te zetten. Ook de administratieve ballast is een drempel. Het CDA heeft steeds gezegd dat zij de MAG als bezuinigingsoperatie ziet. Nu minder verenigingen een beroep doen op de MAG lijkt deze opzet te slagen.

Nu is er dus ook een Sportagenda voor de komende jaren 2018 – 2022. Een agenda die zo algemeen en ruim van opzet is dat je er niet op tegen kunt zijn. Gezien het feit dat er voor de agenda over de jaren 2018 – 2022 slechts € 7.500 beschikbaar is kunnen hier geen wonderen van worden verwacht.

Waarom nu de link tussen de MAG en de Sportagenda? Wel hierom: in de Sportagenda is de sociale kant van de sport, een van de pijlers uit de MAG, opgenomen.

De nogal kritische geluiden die er inmiddels over de MAG zijn en de link die nu gelegd wordt tussen de MAG en de Sportagenda zorgt er voor dat het CDA haar hart vasthoudt wat dit gaat betekenen voor de sport.

Het CDA is blij dat er aan het eind van het jaar de MAG geëvalueerd wordt. Dan kunnen we weer terug naar een subsidiebeleid zoals dat ooit bedoeld was. En praten we ook weer over directe en indirecte subsidies aan verengingen. Want dat was ooit de reden voor een nieuw subsidiebeleid, maar niet de MAG.

Wim de Ruiter, CDA Hardinxveld-Giessendam