• Katy van Houwelingen

Naar een duurzaam Hardinxveld

U mag op 21 maart 2018 naar de stembus voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad. Veel partijen zijn nu al bezig met het schrijven van het lokale verkiezingsprogramma. Wij kunnen dat niet zonder uw inbreng.

Voor het CDA is duurzaamheid een belangrijk thema. Wij willen de aarde, die wij in bruikleen hebben, doorgeven aan onze kinderen. Dit wordt ''rentmeesterschap'' genoemd.

Duurzaamheid is heel concreet. Een paar weken geleden was ik in Duitsland en Oostenrijk aan het fietsen. Daar hadden ze weilanden ingericht met zonnepanelen. Weet u een goede plek voor zonnepanelen in Hardinxveld-Giessendam?

Het CDA is van mening dat zo min mogelijk zwerfafval op straat ligt. Het CDA houdt in het najaar weer een zwerfvuil inzamelingsactie. Loopt u ook mee? Wij betrekken ook scholen in het kader van maatschappelijke stages hierin.

Het CDA wil een elektrisch oplaadpunt voor fiets en auto in Hardinxveld-Giessendam.

Wij willen met het waterleidingbedrijf overleggen voor het realiseren van een (tweede) kraanwatertappunt in Hardinxveld-Giessendam.

In sommige gemeenten onderhouden inwoners het groen in de wijk. De gemeente verschaft dan een onderhoudsbudget aan inwoners. Het CDA vindt het belangrijk dat bewoners tevreden zijn over hun wijk. Burgers die groenstroken onderhouden, zijn vaak ook tevreden over hun wijk. Is dit idee wat voor Hardinxveld-Giessendam?

U begrijpt het al, het CDA is bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma. U kunt uw suggesties aan ons doorgeven. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook CDA Hardinxveld-Giessendam. We stellen uw waardevolle reacties zeer op prijs!

Timon van Zessen, burgerlid CDA