• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat Arjan Meerkerk

Raadspraat

(Zondags)rust

Afgelopen zomer was ik samen met mijn vrouw in Noorwegen. Wat hebben wij genoten van de rust schoonheid en uitgestrektheid van dit prachtige land. Het was even wennen aan alle geluiden in ons dichtbevolkte land toen we terug waren. Treinen, auto's, huisvuilinzameling, grasmaaier en ga zo maar door. Het valt pas op als je het een tijdje niet gehoord hebt…

Waarom is rust zo belangrijk voor ons? Het helpt om alles even los te laten. Om uit de hectiek van iedere dag, te luisteren naar het innerlijk kompas. Wat geeft richting en is het allerbelangrijkste in uw leven? Dat bepaalt immers hoe u iedere dag leeft. Voor mij is dat de Bijbel, het Kompas met een hoofdletter. Daarnaar luisteren vraagt een actieve luisterhouding. Daarom vind ik de zondag zo'n bijzondere zegen. Een dag die ik volledig mag wijden aan God en mensen die mij lief zijn.

In een samenleving die complexer wordt staat (zondags)rust onder druk. Voor veel mensen is de zondag een dag als alle anderen. De SGP is blij dat in Hardinxveld-Giessendam in het programma voor 2018-2022 is vastgelegd dat winkels op zondag gesloten zijn en terughoudend wordt omgegaan met vergunningen voor zondag. Omdat de waarde van de zondag als rustdag wordt erkend.

Toch zijn er ook in ons dorp dingen die de zondagsrust aantasten. Zoals de aangekondigde komst van McDonald's langs de A15. Het doet mij pijn dat de Mac altijd en overal zeven dagen per week open is. Een dag van rust is zó belangrijk voor werkgever, werknemer en inwoner. Laten we dat, de mogelijke komst van de Mac ten spijt, blijven koesteren en waarderen. Omdat het past bij het karakter van Hardinxveld-Giessendam. Maar vooral omdat luisteren naar het innerlijk Kompas van onschatbare waarde is. Dat geeft zicht op eeuwige rust!

Arjan Meerkerk, fractievoorzitter SGP