• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat Democratie

Er is momenteel een tendens om het democratisch bestel veranderen, want het huidige bestel zou niet meer werken. En daarom moet alles anders. Maar wat is er de laatste jaren in dat opzicht verbeterd? Enkele voorbeelden. In 2002 werd dualisering voor de gemeenteraad ingevoerd. Gevolg, méér raadsleden en vaak verbouwing van de raadszaal (allemaal extra kosten). Maar was dat een verbetering voor het functioneren van de raad en het besturen van de gemeente? In 2018 worstelen nog steeds veel gemeenten met de invoering van het dualisme! En het nut voor de burger? Die kan voor veel zaken geen verhaal meer halen bij een raadslid, omdat het raadslid er geen zeggenschap meer over heeft. Het raadgevend referendum bleek bij de eerste toepassing zo'n sof, dat de initiatiefnemer zelf heeft voorgesteld het maar weer af te schaffen. Nu zou de burgemeester weer direct moeten worden gekozen. Tot op heden kiest de bevolking de raad en de raad heeft een grote stem bij het benoemen van een burgemeester. Dus indirect kiest de bevolking ook de burgemeester, net zoals via de provincie ook de Eerste Kamer wordt gekozen. Democratie is misschien niet ideaal, maar wel van alle mogelijkheden een van de beste. Dat geeft ook de bevolking zelf aan. Bij verkiezingen voor de Tweede Kamer is de opkomst rond de 80%. Zonder kiesplicht, is dat een hoge opkomst, waarmee de bevolking aangeeft in die democratie te geloven. Ook voor de gemeenteraad is de opkomst rond 70%. Alleen voor de provincie (te ver van ons bed) en EU-verkiezingen is de opkomst dramatisch. En ook bij gemeentelijke herindelingen, waar de burger vaak niets mee op heeft. Dus of de burger zit te wachten op meer verkiezingen? Maar laten we de democratie op zich in ere houden en niet aanpassen aan vreemde paniek-inzichten. Overheid en politiek moeten het vertrouwen van de burger terugwinnen en onze fractie hoopt daar een bijdrage aan te leveren.

Max van den Bout, PvdA Hardinxveld-Giessendam