• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat: Stop de betutteling

Den Haag wil dat wij minder vlees eten. Zij praat over een vuurwerkverbod en stelt Zwarte Piet ter discussie. Wordt u het ook zat? Dat de overheid bepaalt wat goed voor u is? Die betutteling wordt mij te bont! En met een flinke draai aan de knop van belastingen en accijnzen doet vadertje Staat ook de borrel en de sigaret in de ban. Allerlei taksen tot en met een enorme verhoging van de energiebelasting. Dit om ons te sturen. Met goede intenties, maar het slaat door. Tijdens mijn wethouderschap schaften we welstandstoezicht af. Minder regels, sneller en voor u goedkoper. Een verademing. Dit werkt alleen als je er géén regels bij verzint. Werk naar de geest van de wet en niet naar de letter. De mens leeft immers niet voor de regel. Onze inwoners kunnen omgaan met vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De T@B neemt dat als uitgangspunt. Politieke partijen die in de raad het hardst roepen dat inwoners mee moeten beslissen, blinken niet uit in het schrappen van regels. Nu komt de Omgevingswet eraan. Een landelijke wet waarmee regels voor bouw en ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd. We vullen het lokaal in. Heerlijk. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt. T@B waakt voor betuttelpolitiek. Niet zeuren, maar werken aan goed wonen, goede zorg, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Een dorp met goede voorzieningen en een raad die rekening houdt met uw portemonnee. Gewoon; besturen met gezond verstand. Voor ons dorp.

Benhard van Houwelingen, raadslid Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B)