• Katy van Houwelingen

RaadspraatCode Oranje?!

Is er iets erg aan de hand? Gaat er een alarm af?

Nee, gelukkig niet! Met Code Oranje bedoelen we dat het betrekken van inwoners bij de lokale politiek altijd beter kan. Door bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Pionieren in de politiek dus!

Soms hoor je wel eens: "de politiek doet maar. Ze luisteren nooit naar inwoners". Dat is jammer. Zeker als je bedenkt dat inwoners zich door raadsleden vertegenwoordigd moeten weten. Politici worden immers door inwoners gekozen.

Hoe is de situatie in ons dorp? Als we het opkomstpercentage bij verschillende verkiezingen bekijken is de betrokkenheid best goed.

Het is volgens het CDA nodig steeds te blijven werken aan een goede betrokkenheid tussen politiek en inwoners. Daar moet je onderhoud aan plegen. Net als aan een goede conditie van je huis.

Het CDA vindt het daarom een goed idee nieuwe manieren van burgerparticipatie uit te proberen. Code Oranje is ook bedoeld om te experimenteren. Het CDA heeft wel een idee.

Het CDA zou graag zien dat we gaan experimenteren met INWONER-100 of wel afgekort " INW-100".

Wat houdt "INW-100" in? Stel er is een raadsvoorstel dat veel inwoners raakt, bijvoorbeeld welstandsvrij bouwen. Wij pleiten er dan voor om het voorstel voordat het in de raad wordt besproken, eerst aan 100 willekeurige inwoners van ons dorp voor te leggen met de vraag wat zij er van vinden. Deze meningen worden samen met het raadsvoorstel aan de partijen in de raad voorgelegd. Zij kunnen dan tijdens de raadsvergadering rekening houden met de input van inwoners.

Zitten er aan de uitvoering van dit experiment nog haken en ogen? Vast wel. Het CDA vindt het in ieder geval de moeite waard om het uit te proberen.

Pionieren in de politiek? Het CDA gelooft daar in!

Wim de Ruiter,

Fractievoorzitter CDA