RaadspraatDoe mee!

Een veilige woonomgeving is één van de kerntaken van de overheid. De ChristenUnie vind dat de veiligheidszorg vanuit de burger moet worden georganiseerd. In de AD misdaadmeter scoren we bijzonder positief. Buurttoezicht is in ons dorp een instituut geworden, dat onze waardering meer dan waard is. Hun aanwezigheid en oplettendheid zorgt voor een veilig gevoel en heeft ook daadwerkelijk een goede invloed op de daling van de criminaliteitscijfers. De veiligheidsdiensten zoals politie, brandweer en zorgdiensten hebben de knelpunten in ons woongebied goed op het netvlies en werken dagelijks hard aan veiligheid en leefbaarheid.

Een deel van veiligheid heeft te maken met verkeer. Landelijk heeft tachtig procent van de huishoudens minstens één auto en een kwart al twee of meer. Dan zijn de bussen en vrachtwagens nog niet meegeteld. Het gemak en gewend zijn aan zoveel mobiliteit zorgt ook voor uitdagingen. De Nieuweweg is daar een duidelijk lokaal voorbeeld van. Veiligheid en leefbaarheid worden door de bewoners van de Nieuweweg anders beleefd dan bijvoorbeeld de mensen die de weg als doorgangsroute gebruiken of de gemeente die de Nieuweweg als ontsluitingsroute ziet.

Voor deze specifieke situatie zijn geen simpele oplossingen voor handen. Gemeente en burgers zoeken samen naar oplossingen. Een kerntaak van de overheid betekent niet dat u als burger en dat ik in mijn functie als raadslid voor de ChristenUnie een afwachtende houding aan hoeft te nemen. Veiligheid en leefbaarheid gaan ons allemaal aan en wij hebben er allemaal invloed op. Of het nu gaat om de verkeerssituatie in uw straat of buurt, troep op straat, in de wijk of op de strandjes (doe gewoon, ruim je zooi op!), de lantaarnpaal die kapot is, of het melden van verdachte situaties. Horen, zien, melden! www.buurttoezichthg.nl

Peter aan de Wiel,

Gemeenteraadslid ChristenUnie