• Katy van Houwelingen

Sociale zaken

De formele datum waarop Hardinxveld-Giessendam (HG) toetreedt tot de Drechtsteden nadert snel. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de overgang op 1 januari goed te laten verlopen. En eerlijk is eerlijk. Tot nu toe verloopt het overgangsproces - afgezien van de financiële tegenvaller bij het uittreden uit Avres - soepel.

Laten we maar zeggen: het kost een paar centen (drie miljoen), maar dan heb je ook wat. Ambtenaren treden al in dient van de Drechtsteden, ICT-systemen en databestanden worden aan elkaar gekoppeld en het beleid van onze gemeente wordt in lijn gebracht met de Drechtsteden.

Ook het sociale beleid van HG en de Drechtsteden is met elkaar vergeleken. Het goede nieuws is dat het minimabeleid in de Drechtsteden ruimhartiger is en gunstiger uitpakt voor de bijna 300 dorpsgenoten die daarvoor in aanmerking komen. De PvdA bepleit al langer voor verruiming van het minimabeleid.

Het slechte nieuws is dat de Drechtsteden geen regeling heeft om chronisch zieken en gehandicapten financieel tegemoet te komen in hun zorgkosten. In HG hebben we wel zo'n regeling. Hiervan maken op dit moment 180 inwoners gebruik. De vraag is alleen nog voor hoe lang. In een recent Kompas-artikel was namelijk te lezen dat er een overgangsregeling komt voor de groep van 180. Maar een overgangsregeling betekent - hoe goed bedoeld ook - niks anders dan afschaffing van de huidige regeling.

En dat gaat wat de PvdA betreft te snel. De PvdA staat voor de sociale zaak en vindt dat de raad aan zet is een besluit moet nemen over de 'regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten'. Gezien het feit dat de raad in 2014 zelf de opdracht heeft gegeven om deze regeling te maken, ook niet meer dan logisch toch? Dan kan de raad het meteen over de mogelijke sluiting van het Wmo-loket in het gemeentehuis hebben.