• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Sterke samenleving

Een typisch CDA - begrip is ''Sterke samenleving''. Dit is geen holle kreet. Een samenleving is sterk als mensen naar elkaar omzien. Een samenleving is sterk als de raad en het college initiatieven van inwoners ondersteunt. Dit betekent dat bij het nemen van raadsbesluiten over wonen de wensen van inwoners belangrijk zijn.

In november 2018 zijn de plannen van De Rokerij in Boven-Hardinxveld gepresenteerd. Het CDA vindt woningbouw van belang omdat onze kinderen ook moeten kunnen wonen. Woningbouw is ook van belang om gemeentelijke voorzieningen op de lange termijn in stand te houden.
De plannen bevat ondermeer appartementen, rijenwoningen. De woningen komen op bijzondere grond te liggen, in de voormalige uiterwaarden. Het CDA vindt het belangrijk dat een deel van de bestaande griend samengaan met het nieuwe groen in de wijk. Nieuw en bestaand groen is ook hard nodig voor een sterke samenleving.
De bewonersgroep De Buurt heeft haar zorgen geuit over het verlies van groen en het toekomstige verkeer over De Buurt. De nieuwe wijk krijgt een directe aansluiting op de dijk.
De verkeersveiligheid op de Rivierdijk verbetert sterk als het Waterschap het bestaande vrijliggende fietspad vanaf de Veerstoep doortrekt tot de kruising waar De Buurt weer op de dijk uitkomt.
De gemeenteraad krijgt het bestemmingsplan voorgelegd. Als raadslid gaat het om weging van het algemeen belang voor de gemeente en het bijzondere belang, de bewonersbelangen. Inwoners kunnen reageren op het bestemmingsplan. Voor ons is een sterke samenleving een belangrijk punt bij het nemen van het raadsbesluit.

Timon van Zessen, CDA