• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Stilstaan

"Stilstaan is achteruitgang" of "Ergens bij stilstaan". Het woord stilstaan heeft verschillende betekenissen. Het is nodig om als organsiatie of als mens in ontwikkeling te blijven. Veranderende tijden vragen veranderende inzichten.

Stilstaan heeft ook de betekenis van bezinning. Ergens bij stilstaan en daar goed over nadenken. De donkere dagen in december geven daartoe een mooie gelegenheid. Om gewoon eens rustig, in tijden van hollen, te midden van ons vaak haastige en jachtige bestaan van snel, sneller, snelst, stil te staan bij waar we allemaal mee bezig zijn. En waar we het voor doen.

Stilstaan doen we liever niet. De stilte opzoeken, doen we liever ook niet. Het kan zo confronterend zijn. In stilte verwerken we het verlies, de tijd, de verandering, de teleurstelling…..

Ondanks alles is het toch een mooie gewoonte om in deze periode stil te staan bij wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd en vooruit te kijken naar de verwachtingen voor het komende jaar.

Ik denk dat het goed is als we eens vaker stilstaan bij waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. In stilte volgt vaak het antwoord op wat te doen. Ook al is het niet meteen het resultaat wat je wilt bereiken. Het proces om tot het resultaat te komen is net zo belangrijk.

Nog 2 weken en dan is het kerstfeest, het feest van de Hoop. We vieren dan dat de Heiland naar de wereld gekomen is om licht te brengen in het duister waarin wij leven. Dit moment kun je aangrijpen om jezelf te herijken en stappen te zetten die horen bij jouw weg. Dit geldt ook voor de koers zoals we die met het CDA willen varen.

Mag bij het stilstaan en bezinnen in de dagen naar kerst deze gedachte centraal staan. Het zou zo maar kunnen zijn dat als je wat vaker stil gaat staan, je met sprongen vooruit gaat.

Wim de Ruiter, Raadslid CDA

Optreden De Weidezangers

H'VELD-G'DAM Op dinsdag 18 december is er weer een optreden van het koor De Weidezangers in restaurant De Boerse Pracht van locatie De Lange Wei in Boven-Hardinxveld. Dit welbekende koor staat onder leiding van Arie van Wingerden. Het optreden is van 14.30 – 16.00 uur. Komt u ook? De entree voor externen is € 3,00 (inclusief koffie/thee met wat lekkers).