• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Tussen balans

Bijna twee jaar geleden is het dat de bevolking van Hardinxveld-Giessendam naar de stembus ging. Enigszins hoopvol werd er een stem uitgebracht op een partij waarvan men dacht dat deze hun belangen zou behartigen. Burgerparticipatie was het credo, het meer en beter betrekken van de inwoners bij planmatige projecten en besluitvorming. Hoe schril is het contrast met wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd. Veel mensen voelen zich niet begrepen en zijn zeer ontevreden over het tot nu toe gevoerde beleid. Er worden wel zogenaamde informatie en inspraak sessies georganiseerd, maar burger participatie is meer dan alleen het organiseren daarvan. Luisteren en handelen naar wat burgers aan initiatieven inbrengen is klaarblijkelijk niet aan de huidige coalitie besteed. Natuurlijk moeten er voor ons dorp toekomstplannen worden gemaakt, maar een uitspraak van een wethouder " we kunnen het niet iedereen naar de zin maken" getuigt van weinig competentie naar de verschillende bewonersgroepen. Zoals het er nu naar uit ziet worden de ingebrachte bezwaren ter zijde geschoven en worden alleen de belangen van de projectontwikkelaars en investeerders gediend. En niet de mensen waarop de diverse plannen betrekking hebben. Plannen maken doe je samen met de directbetrokkenen, om dan te komen tot oplossingen die voor een ieder aanvaardbaar zijn. Dat is burgerparticipatie.

Democratie wil niet zeggen dat als je de meerderheid bezit je de ander maar de wil op kan leggen, maar dat er in de besluitvorming rekening wordt gehouden met de belangen van de minderheden. Wij als PvdA zullen de belangen van alle inwoners blijven verdedigen ook als we tegen de stroom in moeten zwemmen.

Liny de Jager

Raadslid PvdA