• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Voorbeeldfunctie

Afgelopen zomer kregen wij bezoek op de camping van vrienden uit ons dorp. Genietend van het mooie weer, wisselden de vrouwen nieuwtjes uit en wij als mannen hadden zo onze eigen gesprekken. Zo gaan die dingen in het leven. Mijn gesprekspartner heeft reeds de leeftijd bereikt van 79 jaar en dus al behoorlijk wat levenswijsheid opgedaan. Hij reeds 15 jaar meer dan ikzelf. Onze achtergronden zijn ook heel verschillend. Hij uit een echt PvdA nest. Ik uit een SGP nest. Het spreekwoord luidt: "Ieder vogeltje zingt, zoals het gebekt is.". Echter ondanks onze verschillen in opvoeding en opvattingen, kunnen wij prima met elkaar overweg. Conclusie: Wij hebben respect voor elkaar. Hij vond dat heden ten dage dit respect soms ver te zoeken was en klaagde daarover. Hij noemde een paar voorbeelden, waaronder de ander met respect behandelen of aanspreken en plaatsmaken voor een oudere in de bus. Zonder dat hij het door had wist ik waar ik mijn column over zou gaan schrijven. Wij waren het er roerend over eens. Jongeren hebben een goed voorbeeld nodig! Allereerst van hun ouders, maar ook van hun omgeving. De leraar is een voorbeeld in de klas voor zijn leerlingen. Als ik roekeloos in het verkeer rijd met mijn auto, wat zullen mijn kinderen dan doen? In de Bijbel lees ik, dat als koningen een verkeerd voorbeeld gaven en afweken van Gods geboden, het volk hen volgde, met alle kwalijke gevolgen van dien. Nu iets dichterbij. Als politici respectloos met elkaar omgaan - wat in ons dorp gelukkig niet gebeurt – verliezen de mensen het respect voor de politiek! Dan moeten zij niet raar opkijken als er schamper over hen gesproken wordt. Laten wij daarom als raadsleden en als inwoners altijd voor ogen houden: Goed voorbeeld, doet goed volgen!

Arie van den Berg, raadslid SGP