• Katy van Houwelingen

Waakvlam

U denkt misschien als u de titel van deze column leest: is deze wel passend bij de tijd van het jaar? Toen ik deze column schreef beleefden we zomerse temperaturen als gevolg van de orkaan Ophelia. Terwijl het toch al oktober is.

Nee, ik bedoel met de titel iets anders. In de begroting van onze gemeente voor 2018 tot 2021 komt het begrip waakvlam(functie) voor.

In deze begroting wordt door het college gezegd dat een waakvlamfunctie uitkomst kan bieden. Bijvoorbeeld in het geval dat inwoners van onze gemeente ingewikkelde ondersteuning- of zorg vragen hebben. Als het dan beter gaat kan het nodig zijn deze plaatsgenoten blijvend in het oog te houden.

Mooi woord waakvlamfunctie! Een soort van vinger aan de pols houden.

Niet alleen in geval van zorgvragen is de waakvlamfunctie van belang. Er zijn veel onderwerpen waarvan het CDA vindt dat deze waakvlam-aandacht nodig hebben. Ik noem er een paar:

Wateroverlast. Veel is verbeterd maar overleg met bewonersverenigingen leert mij dat de zorgen nog lang niet verdwenen zijn.

Verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld op de Nieuweweg en de wijk Over 't Spoor. Ook hierover bestaan bij veel inwoners nog steeds veel zorgen.

De MAG, de maatschappelijke agenda. Verenigingen kunnen waarderingsubsidies verdienen als zij samenwerken met andere verenigingen. Maar wat als je deze mogelijkheid voor samenwerking niet hebt? Ook hierover bestaat nog veel zorg.

Zo maar 3 voorbeelden.

We hebben er dus een nieuw begrip bij, de waakvlamfunctie. Laat ook het college van onze gemeente daar haar voordeel mee doen.

Het vlammetje moet niet doven als een onderwerp net even buiten de aandacht van alle dag ligt! Het kan niet zo zijn dat mensen wakker liggen van hun leefomgeving of sociale omgeving.

Laten we er op letten dat de waakvlam waar nodig brandt!