• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Waar voor je geld!

Morgen 8 november is het zover. Dan wordt de begroting door de raad besproken. Hardinxveld geeft jaarlijks circa € 31 miljoen uit en moet er ook voor zorgen dat ? 31 miljoen weer binnenkomt. Het huishoudboekje moet sluitend zijn net zoals bij u thuis.

Het gaat goed met de economie. Het huishoudboekje is op orde. Hardinxveld-Giessendam ontvangt veel geld van het Rijk om scholen te kunnen bouwen en uitkeringen te kunnen verstrekken aan mensen die dit nodig hebben.

In de begroting is in het hoofdstuk Toekomstige ontwikkelingen een aantal onderwerpen genoemd die nog niet financieel vertaald zijn. Het CDA is erg benieuwd hoe dit in 2019 gaat uitpakken.

Na de verkiezingen van de raad is het Coalitieakkoord Met elkaar en voor elkaar gepresenteerd. De voornemens van T@B, SGP en Christenunie zijn nog niet verwerkt in de begroting. De CDA fractie is benieuwd wanneer de doorrekening er komt en wat dit betekent voor de inwoners.

In de begroting 2019 is vermeld dat de financiële gevolgen van nieuwe plannen van Drechtsteden nog niet bekend zijn. De CDA-fractie zit in de Drechtraad. Wij zullen de nieuwe voorstellen, bijvoorbeeld over de Wet maatschappelijke ondersteuning kritisch bekijken.

Hardinxveld-Giessendam staat voor een opgave op het gebied van Duurzaamheid en energie. Investeringen met financiële gevolgen die wij niet alleen, maar met u moeten vormgeven.

Komt u ook op 8 november om 19.30 uur in de raadszaal naar het begrotingsdebat? U wilt toch ook waar voor uw belastinggeld!

Timon van Zessen, raadslid CDA Hardinxveld-Giessendam