• Henk van Tilborg

    Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Waarom (g)een buitenzwembad in Hardinxveld-Giessendam?

Wat hebben we een zomer gehad! Overal in onze gemeente werd volop gebruik gemaakt van het beschikbare open water zoals de Merwede, de Giessen, Kanaal van Steenenhoek etc. Op een aantal zeer warme dagen was het soms zo druk dat de veiligheid in het gedrang kwam. Hard varende rubberbootjes in combinatie met veel zwemmers is nu niet een ideale combinatie; de controles van het Waterschap Rivierenland ten spijt. Helaas is voor de allerkleinste inwoners van ons dorp het buitenwater al helemaal geen optie.

In deze periode was er op de social media ook een discussie gaande over ons voormalig buitenzwembad, zwembad De Duikelaar. Menigeen mist het buitenbad en kan nog steeds niet begrijpen dat het in 2012 is gesloten als gevolg van een bezuinigingsmaatregel. Dit laatste vind ik ook nog steeds onbegrijpelijk. Verder vinden velen het jammer dat het zwembadterrein er nu zo troosteloos bij ligt en dat er niets mee wordt gedaan.

Binnen de gemeenteraad is momenteel een discussie gaande over het al dan niet opnieuw invoeren van het schoolzwemmen. Op zich begrijpelijk, want ieder kind moet immers kunnen zwemmen. Maar heeft het binnenbad van de Duikelaar hier nog voldoende capaciteit voor?

Voor mij allemaal geluiden die roepen om het opnieuw openen van het buitenbad!

Hebben wij dan wellicht goed nieuws voor u?
In het coalitieakkoord wordt het een en ander geschreven over een particulier initiatief. Een initiatief dat mogelijkheden biedt voor de heropening van het buitenzwembad. Dit in combinatie met een binnenspeeltuin. Kortweg gezegd: een binnenspeeltuin samen met een hernieuwd buitenzwembad op het zelfde terrein.

Wij zijn er van overtuigd dat met de opening van een buitenzwembad in een behoefte voor onze inwoners wordt voorzien!

Henk van Tilborg, raadslid T@B