• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Week 39 2018 Column Raadspraat Liny de Jager

Raadspraat

'Het gaat ergens om'

'Het gaat ergens om' dat was onze leus de afgelopen verkiezingen en daar gaat het nog steeds om.

De PvdA Hardinxveld-Giessendam wil zich de komende jaren in blijven zetten om de burgers van H-G te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Want daar gaat het namelijk om.

Wat wij willen bereiken is dat de speerpunten van ons verkiezingsprogramma kunnen worden uitgevoerd door de andere fracties te overtuigen van het belang.

Zwemles voor alle basisschoolleerlingen is wat ons betreft in onze waterrijke omgeving een must.

Geen eigen bijdrage vragen aan de wat meer verdienende ouders, maar een gratis voorziening voor eenieder. Iedereen met een zwemdiploma op zak naar het voortgezet onderwijs is ons streven.

Er moet meer sociale woningbouw komen in H-G om in de toekomst een ieder een betaalbare woning te kunnen aanbieden, zowel koop- als huurwoningen. Vele jonge mensen zullen straks vanwege opgelopen studieschulden geen zicht hebben op een koopwoning en voor juist deze groep mensen moeten er betaalbare huurwoningen komen. Ook voor AOW-ers en pensioengerechtigden moeten geschikte woonruimtes gecreëerd worden die betaalbaar zijn. Daarom wil de PvdA H-G de 30% norm weer ingevoerd zien worden. De jeugd betrekken bij de politiek is een garantie op de toekomst van de gemeente die zelfstandig beslissingen wil blijven nemen met politiek geïnteresseerde vertegenwoordigers. Daarom wil de PvdA H-G de herinvoering van een jeugdgemeenteraad en dat politieke voorlichting en verkiezingen op scholen worden georganiseerd vanuit alle partijen.

Milieu en duurzaamheid staan hoog in ons vaandel en verdienen dan ook onze aandacht.

Nieuwbouwprojecten dienen dan ook wat ons betreft op dit gebied de hoogste prioriteit te hebben.

Al met al is er genoeg te doen de komende periode en ik hoop dan ook dat eenieder vertrouwen mag hebben in ons streven. Het gaat namelijk om jullie. Daar staan we voor.

Liny de Jager-Volker, raadslid PVDA Hardinxveld-Giessendam.