Columns

Columnist:

Raadspraat

Naar een duurzaam Hardinxveld

U mag op 21 maart 2018 naar de stembus voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad. Veel partijen zijn nu al bezig met het schrijven van het lokale verkiezingsprogramma. Wij kunnen dat niet zonder uw inbreng.

Columnist:

Raadspraat

Indirecte subsidies?!

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad het onderzoeksrapport naar indirecte subsidies behandeld. Kern van het onderzoek betreft de indirecte financiële ondersteuning van sportverenigingen door het niet kostendekkend verhuren van sportaccommodaties.

Columnist:

Raadspraat

RaadspraatDoe mee!

Een veilige woonomgeving is één van de kerntaken van de overheid. De ChristenUnie vind dat de veiligheidszorg vanuit de burger moet worden georganiseerd. In de AD misdaadmeter scoren we bijzonder positief.

Columnist:

Raadspraat

Met elkaar, voor elkaar

Wat is het goed om in Hardinxveld-Giessendam te wonen. Een dorp met een hechte gemeenschap. Dat merken we in het bloeiende verenigingsleven, maar ook in de eigen omgeving als het wat minder gaat. Op dit moment mag ik van dichtbij meemaken hoe betrokken mensen zijn bij het wel en wee van anderen.

Columnist:

Raadspraat

Dichterbij de raadzaal

Politiek Nederland is in ban van de formatie. In eerste instantie bleek de formatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te gaan lukken, maar door te veel verschillen tussen links en rechts kon er toch geen goede formatie gevormd worden. En wat nu?

Columnist:

Raadspraat

RaadspraatCode Oranje?!

Is er iets erg aan de hand? Gaat er een alarm af?

Nee, gelukkig niet! Met Code Oranje bedoelen we dat het betrekken van inwoners bij de lokale politiek altijd beter kan. Door bijvoorbeeld te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Pionieren in de politiek dus!

Columnist:

Raadspraat

Brede beweging

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Nog 'maar' tien maanden en dan is het weer zover. U mag dan weer voor vier jaar uw stem uitbrengen op kandidaten die door politieke partijen geselecteerd zijn. De partijen hebben daarbij een bijzondere positie in ons kiesstelsel.

Columnist:

Raadspraat

Veranderen: waar(naar)toe?

Co-creatie, transformatie, burgerparticipatie, kanteling, eigen kracht en zelfsturende teams… Een flinke mondvol hedendaagse modewoorden. Volgens de Rotterdamse hoogleraar Rotmans leven wij niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Columnist:

Raadspraat

Vrijheid

In deze dagen staan we op allerlei manieren stil bij vrijheid. We gedenken wat het voor mensen heeft betekend om niet in vrijheid te kunnen leven. We gedenken wat het mensen heeft gekost om de vrijheid terug te winnen. We vieren de zegen die ervan uitgaat om in vrijheid te kunnen leven.

Pagina's