• De eerste opslag

    Dick de Jong

Aanmelden kampioenschap pappelellen

07-09-2017, 11:51 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 30 september 2017, 12:00 tot 16:00

Locatie:

Binnendams 6, Hardinxveld-Giessendam
Museum De Koperen Knop
Hardinxveld-Giessendam

In de jaren zestig was dit het straatspel nummer één: twee stokjes van verschillende lengte en twee straatstenen. Meer was - en is - er niet nodig. In vrijwel elke straat in het dorp kon je aan het begin van de avond kinderen bezig zien. Aanleiding voor Museum De Koperen Knop om dit in het kader van HAGI 60 tot een heus kampioenschap om te zetten. Op 30 september 2017 bij Museum De Koperen Knop.

Iedereen die opgroeide in het Hardinxveld-Giessendam van toen kent het spel, maar niemand wist de achtergrond en iedereen had zo'n beetje zijn eigen spelregels. Nadere studie bracht aan het licht dat het uit voormalig Indië komt en dat er wel degelijk structuur in het spel zit. Dat leidde tot de samenstelling van een officieel reglement en later dit jaar zal er een nadere beschrijving komen over herkomst en meer wetenswaardigheden. Voorlopig gaan we op 30 september in en rond de museumtuin het kampioenschap houden.

Hoe het kampioenschap er precies uit gaat zien is afhankelijk van het aantal deelnemers en van het verloop van het spel. Wedstrijdleider is Arie van Noordenne van de Kerkweg. Die zal aan de hand van de belangstelling bepalen hoe het verloop en het volgorde van het spelen precies zal zijn.

Om mee te kunnen doen moet u een kaartje kopen. Dat kost € 4,50. Dit is inclusief een consumptie en een aandenken na afloop. Natuurlijk zijn er ook prijzen te winnen.

Een kaartje kunt u reserveren door € 4,50 over te maken op bankrekening NL 93 RABO 0395 0010 05 ten name van Stichting Vrienden van De Koperen Knop. U kunt ook een kaartje afhalen bij het muse-um: dinsdag t/m vrijdag van 13-17 uur en zaterdag van 11-17 uur. Het kampioenschap start zaterdag 30 september om 12.00 uur op het adres Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam. Zie voor het regelement www.koperenknop.nl