Ledenvergadering IJsclub Sint Moritz

16-11-2017, 16:21 | Lezersnieuws |

Datum:

vrijdag 24 november 2017, 20:00 tot 23:00

Locatie:

Oudkerkseweg , Giessen-Oudekerk
Cafe Restaurant 'Olt-Ghiessen'
Giessen-Oudekerk

IJsclub Sint Moritz opent vrijdag 24 november het winterseizoen 2017-2018 traditioneel met de jaarlijkse ledenvergadering in café-restaurant 'Olt-Ghiessen' aan de Oudkerkseweg in Giessen-Oudekerk. Naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester staan er ook verkiezingen voor bestuursleden en commissarissen op de agenda. Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden A. Huurman (Secretaris) en A. de Bruin (2e Penningmeester). Algemeen Bestuurslid D. de Bruin is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Bij de commissarissen zijn aftredend en herkiesbaar D. Houweling, B. Timmer, A. Korevaar en A. Post. G. Lock stelt zich niet meer als commissaris herkiesbaar. Tussentijds treden de commissarissen P. Korevaar en V. de Hek uit het bestuur. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. Meer informatie: www.ijsclub-sintmoritz.nl.