• kaart Alblasserwaard 1277

    onbekend

Lezing van de Historische Vereniging Hardinxveld Giessendam op dinsdag 19 april 2016

27-03-2016, 17:21 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 19 april 2016, 20:00 tot 21:30

Locatie:

Hardinxveld-Giessendam

De jaarlijkse voorjaarslezing van de Historische Vereniging Hardinxveld Giessendamvind plaats op dinsdag 19 april in de bibliotheek aan de Pietersweer 34 in Hardinxveld Giessendam.

De avond begint om 20.00 en is gratis. Ook niet leden zijn van harte welkom!!

Dit jaar houdt dhr. D. Kanters een lezing over de geschiedenis van de waterhuishouding in de Alblasserwaard; over de bewoners tijdens de 3e en 4e ijstijd. In de polder Molenaarsgraaf zijn resten teruggevonden van de klokbekercultuur uit die periode.

In 1277 vonden grote inpolderingen plaats waarbij de waterschappen de Nederwaard en de Overwaard zijn ontstaan.

In de 15e eeuw zijn de eerste poldermolens in het landschap verschenen, deze waren nodig om de Alblasserwaard droog te houden. Pas rond 1740 worden de eerste molens bij Kinderdijk gebouwd, waarna stap voor stap de ontginning van de Alblasserwaard wordt gerealiseerd.

Al deze informatie wordt tijdens de lezing aan de hand van beelden duidelijk gemaakt. Er wordt niet alleen naar het verleden gekeken; ook komt de vraag "hoelang houden we nog droge voeten" naar voren, maar het antwoord????