• vlnr Marcel en Inge, Aukje, Adriaan van der Pols (KBOV), Goof en Corrie

    Jeroen de Hek

8 september Gondelvaart, Goof en Inge erelid

28-01-2018, 01:40 | Lezersnieuws | Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

"It giet oan" zouden ze in Friesland zeggen. In Giessen-Oudekerk houden ze het op "we goan voaren".

Tijdens de met 79 aanwezige leden weer druk bezochte ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk is besloten dat op 8 september de 37e gondelvaart gehouden zal worden.

De straten en tuinen zullen van 5 t/m 10 september verlicht en versierd zijn.

15 maart zal hiervoor een informatie avond worden gehouden in cafe Olt Ghiessen

voor koningsdag heeft het bestuur voorgesteld het aloude ringsteken in ere te herstellen. Verder zijn er die dag de traditionele aubade, kinderspelen, puzzeltocht lampionoptocht.

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van penningmeester Inge Westerhout en secretaris Goof van Rijswijk. Inge kreeg uit handen van bondsbestuurslid Adriaan van der Pols de bronzen legpenning en bijbehorende draagspeld overhandigd als blijk van waardering voor haar inzet en trouw. (Goof had deze vorig jaar al ontvangen)

Voorzitter Aukje van Dijk stelde namens het bestuur voor beiden te benoemen tot erelid, wat door de vergadering met applaus werd beantwoord. Goof en Inge bedankten de aanwezigen voor het vertrouwen en de mooie tijd die ze als bestuurslid van onze vereniging hebben gehad.

Eric Boer volgt Inge op als penningmeester en Jan van der Vlies neemt secretariële taken van Goof als over. Anke van Garderen en Menno van Harten werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Aan het eind van de vergadering hadden de bestuursleden een ludieke playback act in petto voor Inge en Goof. Het zorgde voor de nodige lachsalvo's bij de aanwezigen.

Na het sluiten van de vergadering bleef het nog lang gezellig in cafe Olt-Ghiessen