• Voorzitter Dicky de Kreij en Piet Vlot

    J. Blokland

Award met gravure voor erelid Piet Vlot

14-06-2019, 12:16 | Lezersnieuws | johan

Woensdag 12 juni was de laatste repetitie voor de vakantie en na een uurtje zingen was het tijd voor de gezellige afsluiting van het seizoen.

Maar eerst moest Piet Vlot nog worden gehuldigd. Vijf jaar geleden werden hij en zijn vrouw Gerry benoemt tot erelid i.v.m. hun 60-jarig lidmaatschap. Gerry is inmiddels overleden en nu is alleen Piet vijfenzestig jaar lid van de vereniging. Van zingen komt weinig meer en zo nu en dan zien we hem nog bij bijzondere gelegenheden. Piet werd gefeliciteerd en uit handen van de voorzitter ontving hij een glasaward met gravure en bloemen.

Volharding maakt zich intussen op om haar eeuwfeest te gaan vieren, maar of er daarna nog gezongen wordt is nog maar de vraag. De meeste koorleden hebben een hoge leeftijd bereikt en steeds vaker valt iemand uit. Op 19 juni wordt een extra ledenvergadering gehouden waarin de bestuursplannen voorgesteld worden, maar uiteindelijk beslissen de leden.