• Ruud Lammers

    Onafhankelijk Papendrecht

De Provinciale Staten verkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Ruud Lammers is kandidaat namens de Lokale Partijen Zuid-Hollan

14-02-2019, 11:01 | Lezersnieuws | Ruud

De campagne voor de Provinciale Staten
De onafhankelijke lokale partijen werken samen in de Lokale Partijen Zuid-Holland (LPZH) en doen mee aan de provinciale staten verkiezingen. De LPZH willen meer inspraak in de provincie, omdat steeds meer provinciale besluiten lokaal invloed hebben. Zo besluit de provincie hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen en kantoren mogen bouwen, speelt de provincie een grote rol bij herindelingen van gemeenten en bepaalt de provincie waar windmolens worden geplaatst. Specifiek voor de Drechtsteden bepaalt de provincie ook het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater en de hoeveelheid (zeer) zorgwekkende stoffen (zoals GenX) die in ons leefmilieu mogen worden gedumpt.
De LPZH vinden dat er beter moet worden geluisterd en gehandeld naar wat de inwoners zelf willen. In tegenstelling tot landelijke partijen, willen de onafhankelijke lokale partijen verenigd in LPZH het geluid van onderaf laten horen. De LPZH wil uw stem en belangen vertegenwoordigen in Zuid-Holland.

Luisteren naar de lokale inwoners en belanghebbenden.
Minder betalen voor provinciale opcenten. Gemeenten bepalen zelf hoe zij groene stroom opwekken, zolang de gestelde doelen behaald worden. Actieve inzet voor de komst van een directe Lightrail van Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam naar Rotterdam. GenX-vrij schoon drinkwater, kritische opstelling ten opzichte van grootvervuilers in de regio Drechtsteden.

Op deze punten zal ik de komende weken campagne gaan voeren. Laat uw stem niet verloren gaan op woensdag 20 maart.