• wateroverlast Groot Veldsweer

    ben hupkens

donderdag 12 april 2018 organiseert de VU Hardinxveld-Giessendam haar zevende en laatste lezing van dit seizoen.Klimaatverand

05-04-2018, 09:20 | Lezersnieuws | DANA

Titel van de lezing:   Klimaatverandering in de afgelopen en komende 100 jaar   Korte beschrijving van de inhoud:   Door de stijgende concentratie van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer zal het klimaat op aarde veranderen.  Zo'n klimaatverandering kan worden nagebootst met modellen van het klimaatsysteem:   de atmosfeer, de oceanen, ijs, en de vegetatie.  Deze modellen geven aan dat deze eeuw de temperatuur wereldwijd met 1 tot 4 °C zal stijgen.  De afgelopen dertig jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde geleidelijk aan hoger geworden.  Dit is zeer waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het versterkte broeikaseffect.  Waarom lijkt de kans klein dat het hier gaat om een natuurlijke variatie in het klimaat?  En waarom denken we het klimaat honderd jaar vooruit te kunnen voorspellen, terwijl we niet eens in staat zijn een goede weersverwachting van twee weken vooruit te geven?  Wat voor redenen hebben we om onze voorspellingen van het toekomstige klimaat te vertrouwen, en welke redenen bezorgen ons twijfel over hun juistheid?  Wat zijn de minder goed begrepen aspecten van het klimaatsysteem, en hoe proberen we onze kennis op die gebieden te vergroten?   In de lezing wordt ingegaan op deze en andere vragen over het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar.  Een belangrijk doel van de lezing is de toehoorders een genuanceerd beeld te geven over wat we weten en nog niet weten over de invloed van menselijk handelen op het klimaat.   Dr. Ir. Peter Siegmund is natuurkundige, en doet sinds ruim 25 jaar onderzoek bij het KNMI op het gebied van klimaat en klimaatverandering.   De lezing, aanvang 20.00 uur, zal worden gegeven in Zaal  De Parel Talmastraat 9  3371VG Hardinxveld-Giessendam

Leden van de VU hebben gratis toegang, introducés betalen vijf euro.