Houden we droge voeten in de Alblasserwaard

09-03-2017, 14:50 | Lezersnieuws | Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

Op donderdag 23 maart wordt er door de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen een lezing gehouden over de historie van de waterhuishouding in de Alblasserwaard. Via de derde en de vierde ijstijd wordt stilgestaan bij de eerste bewoners ten tijde van de Klokbekercultuur. In de polder Molenaarsgraaf zijn hiervan resten teruggevonden bij opgravingen aan de Hazendonk. In 1277 vonden grote inpolderingen plaats waarbij de waterschappen de Nederwaard en de Overwaard zijn ontstaan. Ergens in het midden van de 15e eeuw zijn de eerste poldermolens in het landschap verschenen die nodig waren om de waard droog te houden. De geschiedenis spits zich verder toe en verplaatst zich naar de Kinderdijk waar rond 1740 de Hoge Boezem molens worden gebouwd. Stap voor stap wordt de ontginning van de Alblasserwaard aan de hand van dia's duidelijk gemaakt. Tot slot de vraag 'Hoelang houden we nog droge voeten'? De avond wordt gehouden in De Til in Giessenburg en begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen 2 euro.