• Bij de kapper op locatie wordt gevraagd naar het veilig gebruik en de opslag van een brandbare stof als haarlak.

Internationaal kwaliteitskeurmerk voor Rivas Zorggroep

13-10-2015, 13:40 | Lezersnieuws | Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep heeft wereldwijd als eerste ketenzorgorganisatie het keurmerk van Joint Commission International (JCI) gekregen voor alle 19 woonlocaties (verpleeghuizen en woonzorgcentra) én voor de thuiszorg in het gehele werkgebied van Rivas. Voor het keurmerk is Rivas getoetst aan meer dan duizend van de strengste internationale normen voor kwaliteit en veiligheid van zorg.

Joint Commission International (JCI) toetst wereldwijd zorginstellingen. JCI-onderzoekers hebben het afgelopen jaar bezoeken afgelegd aan de verpleeghuizen en woonzorgcentra en bij de thuiszorg van Rivas. Directeur Kees Heijblom: 'Er is veel te doen over de kwaliteit van zorg, en terecht. Juist in tijden van veranderingen in de zorg blijven wij investeren in kwaliteit en veiligheid. De strenge eisen die JCI stelt helpen ons daarbij. Met het JCI-keurmerk voor zowel verpleeghuizen en woonzorgcentra als voor de thuiszorg tonen we aan dat we dat heel goed doen. Daar zijn alle Rivas-medewerkers ontzettend trots op.' De JCI-onderzoekers waren bovendien onder de indruk van de gastvrijheid en persoonlijke manier waarop cliënten zorg ontvangen bij Rivas.

Cliënt echt centraal

Rivas was op zoek naar een zo objectief mogelijke beoordeling van de zorg, die aansluit op haar kernwaarden, haar Planetree werkwijze en daarmee op de visie dat de cliënt echt centraal staat. Heijblom: 'JCI past bij de manier waarop we continu de zorg willen verbeteren. Het toets de kwaliteit van zorg niet alleen op papier, maar juist in de dagelijkse praktijk op de werkvloer, mét onze medewerkers en mét onze cliënten. Medewerkers moeten de JCI-onderzoekers vertellen én laten zien dat wat ze doen het beste is voor de cliënt.

Wereldwijde kennisdeling en kwaliteitsbewaking

JCI is een internationaal erkende kwaliteitsorganisatie die wereldwijd zorginstellingen beoordeelt. Het biedt Rivas aansluiting op een groot internationaal zorgnetwerk, dat mogelijkheden biedt voor meer kennisdeling en kwaliteitsbewaking. Met het gouden keurmerk behoort Rivas tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld. In Nederland hebben de - academische - ziekenhuizen AMC Amsterdam (oktober 2012) en UMC Utrecht (juni 2013), alsmede het Maasstad Ziekenhuis (juni 2015) ook de JCI-accreditatie behaald. Rivas bereidt zich momenteel voor op een JCI-accreditatie voor het Beatrixziekenhuis. Dat staat voor 2016 op het programma.