• Groot Orkest tijdens het Zomeravondconcert

    Da Capo

MOOIE GIFT A.A. DE HAAN STICHTING VOOR DA CAPO

15-07-2019, 07:15 | Lezersnieuws | Hennie

 

GIESSENBURG – Na 30 jaar zijn voor het Groot Orkest van Muziekvereniging Da Capo nieuwe koralenboekjes aangeschaft. Dit werd mogelijk gemaakt door de gulle gift van € 585,00 van de A.A. de Haan Stichting.

 

De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

Het Bestuur van Muziekvereniging Da Capo is de A.A. de Haan Stichting zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage.