Reactie op 'maatregelen tegen wateroverlast'.

11-02-2016, 12:41 | Lezersnieuws | Otje

Hierbij wil ik reageren op het artikel over de maatregelen van de gemeente tegen wateroverlast, van 10 februari j.l.

Ik heb het artikel met enige verbazing zitten lezen. Natuurlijk harstikke fijn voor de inwoners van hardinxveld die al zo lang met deze problemen kampen, maar het wekt bij mij ook wel wat vragen op.

Waardoor komt het dat er de laatste jaren zoveel wateroverlast is?

Het antwoord is simpel maar ingrijpend; de klimaatverandering, grotendeels veroorzaakt door de mens zelf.

Nu heb ik begrepen dat deze situatie wereldwijd behoorlijk nijpend is, wat wij ons hier in Nederland echter niet altijd zo goed beseffen denk ik. Er moet binnen een 10 tal jaar nogal wat veranderen om te zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen een gezonde en haalbare toekomst krijgen.

Iets wat iedereen wel wil (neem ik aan), maar wat toch wel heel makkelijk weer ter zijde wordt geschoven..probleem voor later. Nee, voor nu!

Om terug te komen op het artikel in de krant, ik mis ergens maatregelen om ervoor te zorgen dat ook hardinxveld zijn bijdrage levert aan deze ingrijpende veranderingen.

Ook hier moet er geinvesteerd gaan worden in duurzame energie, het zou mooi zijn als dit veel meer ook vanuit onze eigen gemeente gedragen, gerealiseerd en geborgd wordt!

De titel zegt het zelf al; 'maatregelen tegen wateroverlast', maatregelen moeten ten diepste beginnen bij de bron van een probleem, alleen dan kan een probleem ook worden opgelost.

Ook al zullen we hier in het dorp niet direct minder overlast gaan krijgen als we energieneutraal leven, wonen en werken, het is een stap in de goede richting en een voorbeeld voor anderen.

Het zou mooi zijn als echte oplossingen voor de klimaatverandering ook door gemeenten zelf worden gesteund, uitgevoerd en op de agenda worden gezet.