• freerunninghal

    judith fotos
  • freerunninghal

    judith fotos
  • freerunninghal

    judith fotos

Special running bij sport fysiek.

17-04-2018, 14:47 | Lezersnieuws | betty

Bewegen en sporten is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige kinderen zijn er niet zo goed in en hebben moeite met onderdelen tijdens de gymles. Om hen weer plezier te laten beleven aan het sporten en bewegen heeft Sport Fysiek `Special Running` opgezet. Bij deze lessen staat het plezier en het opdoen van succeservaringen voorop en zal ook de motorische vaardigheid toenemen. Het zelfvertrouwen zal vergroten door de veilige situaties en leerstof op hun eigen niveau. Om de veilige omgeving te creëren en om elk kind veel aandacht te kunnen geven wordt er gewerkt in kleine groepen van maximaal 10 kinderen. Wanneer is Special running een juist aanbod voor kinderen:  

De leerling voert bewegingen ongecontroleerd of onhandig uit. De leerling is onzeker tijdens de gymles. De leerling is onhandig met veters strikken, schrijven, stoot vaak dingen om, struikelt makkelijk. De leerling heeft moeite met basisbewegingen als lopen, rennen, huppelen, balanceren, etc. De leerling heeft weinig zin om te bewegen of is snel moe. De leerling is bang om zich te laten zien in het bewegen of bang om het minder goed te doen.

  De lessen vinden plaats op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 in de freerunning hal van Sport Fysiek en starten vanaf 8 mei.   Hoe kan ik deelnemen? Neem contact op met Betty van Sport Fysiek om je in te schrijven voor deze les.

info@sport-fysiek.nl